Lista aktualności Lista aktualności

MIEJSCE OGNISKOWE

Nadleśnictwo Świdnik zaprasza do korzystania z Wiaty Turystycznej przy Zalewie Zemborzyckim.

WARUNKI UZYSKANIA POZWOLENIA

Na wynajem wiaty turystycznej w Leśnictwie Zemborzyce Ur. Dąbrowa  oraz na udostępnienie miejsca ogniskowego z możliwością rozpalenia ogniska w Leśnictwie Świdnik Ur. Rejkowizna:

Warunkiem uzyskania zezwolenia jest:

  1. Rezerwacja terminu – rezerwacji można dokonać pod numerem tel. (81) 751-30-11 wew. 40
  2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku o wynajęcie wiaty turystycznej bądź wniosku o wynajęcie miejsca ogniskowego.  Wnioski dostępne są do pobrania poniżej. Adres e-mail do wysyłki: swidnik@lublin.lasy.gov.pl
  3. Dokonanie opłaty wg cennika, nie później niż 5 dni roboczych przed datą imprezy. Cennik i numer konta bankowego dostępny jest poniżej.

Informacje dodatkowe:

  • Zezwolenie wraz z fakturą może być:

- wysłane na adres e-mail wnioskodawcy (po wyrażeniu na to zgody przy składaniu wniosku)

- wysłane pocztą tradycyjną na adres wnioskodawcy

- odebrane osobiście w biurze Nadleśnictwa Świdnik (ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik)

  • Zezwolenie należy posiadać przy sobie w dniu imprezy i okazać je służbom mundurowym w przypadku kontroli.
  • Korzystanie z wiaty turystycznej jest możliwe do godz. 22:00
  • Dwa dni przed ogniskiem należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przygotowanie miejsca – dane kontaktowe na wydanym zezwoleniu (niniejszy punkt dotyczy tylko wynajmu wiaty turystycznej w Ur. Dąbrowa).
  • Nadleśnictwo Świdnik nie zapewnia drewna dla miejsc ogniskowych na terenie Ur. Rejkowizna (leś. Świdnik).
  • W przypadku wysokiego poziomu zagrożenia pożarowego wydawanie zezwoleń na ogniska może być wstrzymane.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek:

Nazwa Banku: Bank Ochrony Środowiska Oddział Lublin

Nr konta: 14 1540 1144 2114 0002 5115 0001

 

CENNIK - dotyczy wiaty turystycznej w Zemborzycach (Uroczysko Dąbrowa):

1.      Wynajęcie wiaty oraz drewno na ognisko dla grupy do 50 os. – 582,00zł (brutto)

2.      Wynajęcie wiaty bez rozpalania ogniska dla grupy do 50 os.(grill) – 432,00zł (brutto)

 

CENNIK - dotyczy miejsc ogniskowych w Leśnictwie Świdnik (Uroczysko Rejkowizna):

1.      Udostępnienie miejsca ogniskowego – 36,90zł (brutto)