Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków.

 

W naszym nadleśnictwie występuje 21 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objęte są 3 gatunki:

Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Ochronie częściowej podlega kolejnych  18 gatunków:

Pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)

Parzydło leśne (Aruncus sylvestris)

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

Wawrzynek wilczełko (Daphne mezereum)

Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum)

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)

Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)

Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Podkolan zielonawy  (Platanthera chlorantha)

Widłak goździsty (Lycopodium clavatum)

Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotium)

Grzybienie białe (Nymphaea nivalis)

Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior)

Turówka leśna (Hierochloe australis)

Gruszyczka mniejsza (Pyrola minor)

 

Na terenie nadleśnictwa występują okazy smardza wyniosłego (Morchella elata) objętego ochroną częściową.

 

Na naszym terenie występują również liczne gatunków zwierząt podlegającej ochronie. Wśród nich ochroną ścisłą objęte są:

- bezkręgowce: czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, modraszek nausitous, modraszek teleius, modliszka zwyczajna, zalotka większa, postojak wiesiołkowiec,

- płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, ropucha paskówka, rzekotka drzewna,

- ptaki: bocian czarny, orlik krzykliwy, krogulec, pustułka, puszczyk, myszołów, żuraw, dzięcioł czarny, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, bączek, bocian biały, łabędź niemy, krakwa, cyranka, płaskonos, nurogęś, trzmielojad, błotniak stawowy, jastrząb, kobuz, przepiórka, wodnik, kropiatka, zielonka, derkacz, kokoszka, sieweczka rzeczna, czajka, dubelt, kulik wielki, samotnik, brodziec piskliwy, śmieszka, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła, siniak, sierpówka, turkawka, kukułka, płomykówka, pójdźka, uszatka, lelek, jerzyk, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, dzięcioł białoszyi, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięciołek, dzierlatka, lerka, skowronek, brzegówka, dymówka, oknówka, świergotek polny, świergotek drzewny, świergotek łąkowy, pliszka żółta, pliszka siwa, strzyżyk,  pokrzywnica, rudzik, słowik szary, podróżniczek, kopciuszek, pleszka, pokląskwa, kląskawka, białorzytka, kos, kwiczoł, śpiewak, droździk, paszkot, świerszczak, strumieniówka, brzęczka,  rokitniczka, łozówka, trzcinniczek, trzciniak, zaganiacz, jarzębatka, piegża, cierniówka, gajówka, kapturka, świstunka leśna, pierwiosnek, piecuszek, mysikrólik, zniczek, muchołówka szara, muchołówka żałobna, wąsatka, raniuszek, sikora uboga, czarnogłówka, czubatka, sosnówka, modraszka, bogatka, kowalik, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, remiz, wilga, gąsiorek, srokosz, sójka, kawka, szpak, wróbel, mazurek, zięba, kulczyk, dzwoniec, szczygieł, makolągwa, dziwonia, gil, grubodziób, trznadel, ortolan, potrzos, potrzeszcz,

- ssaki: nocek duży, nocek Natterera, nocek Bechsteina, nocek Brandta, nocek rudy, borowiec wielki, gacek brunatny, mopek zachodni, mroczek pozłocisty, mroczek późny, karlik malutki, karlik większy, chomik europejski, smużka leśna, orzesznica, wilk.

Gatunki objęte ochroną częściową występujące na terenie nadleśnictwa to:

- bezkręgowce: tęcznik mniejszy, biegacz skórzasty, biegacz leśny, kwietnica okazała, trzmiel zmienny, trzmiel parkowy, trzmiel kamiennik, trzmiel żółty, trzmiel rudy, trzmiel rudonogi, trzmiel ziemny

- płazy i gady: traszka zwyczajna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, żmija zygzakowata,

- ptaki: czapla siwa, sroka, wrona siwa, kruk,

- ssaki: bóbr europejski, wydra, jeż wschodni, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, zębiełek białawy, wiewiórka pospolita, karczownik ziemnowodny, popielica, gronostaj, łasica.