Aktualności

W odniesieniu do licznych zapytań o zasadność i sposób prowadzenia cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Stary Gaj oraz w związku z nieprecyzyjnymi informacjami na ten temat pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, prezentujemy stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie które jest tożsame ze stanowiskiem Nadleśnictwa Świdnik jako jednostki bezpośrednio zarządzającej przedmiotowym terenem.

Wydarzenia

Komunikat związany ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnik w roku 2021

Monitoring gospodarki leśnej

Monitoring gospodarki leśnej (wg. stanu na 31.12.2019 r.)

Lasy monitorowane

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ