Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING LASÓW

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

Tereny leśne Nadleśnictwa Świdnik stanowiące Skarb Państwa, obejmujące powierzchnię około 11 000 ha objęte są nadzorem foto pułapek oraz mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2017 w sprawie wprowadzenia i stosowania "Instrukcji systemu monitoringu Posterunku Straży Leśnej"

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych informujemy, iż Nadleśnictwo Świdnik, ul. Lotnicza 4, 21-040 Świdnik jest ich administratorem danych. 

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego (§9 Instrukcji Posterunku Straży Leśnej). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.