Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż

OFERTA SPRZEDAŻY

 

NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK ZAPRASZA DO ZAKUPU DREWNA

Obowiązujący cennik detaliczny

Obowiązujący regulamin sprzedaży detalicznej

Objaśnienie symboli gatunków

Sprzedaż prowadzą Leśniczowie w Kancelariach Leśnictw kolejno:

Poniedziałek – Chmiel i Krzczonów 

Wtorek – Skrzynice i Stary Gaj

Środa – Milejów, Niedrzwica, Radawiec, Siostrzytów

Czwartek – Świdnik i Zemborzyce

Po wcześniejszym uzgodnieniu z Leśniczymi z Leśnictwa Milejów i Siostrzytów istnieje możliwość zakupu drewna w kompleksie leśnym Mełgiew

Adres Kancelarii oraz telefon do Leśniczego dostępny jest w zakładce Kontakt/Leśnictwa

 

NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK ZAPRASZA DO ZAKUPU

SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH I OZDOBNYCH

Leśnictwo Borek w Osmolicach

sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00,

płatność za zakup sadzonek wyłącznie gotówką

 kontakt: Leśniczy Marcin Goś, tel. 694 493 811

Cennik na sadzonki

Warunki kupna i sprzedaży produktów niedrzewnych - sadzonki

 

 

 

NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK ZAPRASZA DO ZAKUPU

CHOINEK ŚWIERKOWYCH i JODŁOWYCH

Siedziba Nadleśnictwa, ul.Lotnicza 4, Świdnik

 kontakt: Leśniczy Adam Horecki, tel. 696 460 931; Podleśniczy Hubert Giza, tel. 533 836 836

sprzedaż na warunkach i w terminach określonych poniżej:

 Cennik choinek

Warunki kupna i sprzedaży choinek