Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Przy wystąpieniu III-go (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się, przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

 

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

 

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:      

998     lub    112

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świdnik  - tel.:

(81) 751-30-11