Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Świdnik wyznaczyło dwa obszary na których można zanocować w lesie na „dziko”. Są to uroczysko Dąbrowa w położone bezpośrednim sąsiedztwie Lublina oraz uroczysko Siostrzytów. Zanim jednak udasz się na biwak do lasu zapoznaj się z zasadami korzystania z udostępnionych obszarów.

Mapa obszarów:

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mobilnej mBDL (android lub iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru
  2. na terenie obszaru Programu „Zanocuj w lesie”  nadleśnictwo nie wyznaczyło miejsc przeznaczonych do rozpalania ognisk,
  3. używanie kuchenek gazowych w ramach programu „Zanocuj w lesie” dopuszcza się na terenie uroczyska Dąbrowa. Na terenie uroczyska Siostrzytów używanie kuchenek gazowych nie jest dozwolone,
  4. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  5. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce  oraz zagrożeniami występującymi na terenach leśnych https://swidnik.lublin.lasy.gov.pl/zagrozenia-na-terenach-lesnych,
  6. prace z zakresu gospodarki leśnej - w miesiącu maj 2024 - w obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” będą prowadzone na terenie Leśnictwa Siostrzytów - oddział 118a oraz Leśnictwa Zemborzyce - oddziały 264i, 282c. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu,
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu - Plan Polowań Koło Łowieckie nr 3, Plan Polowań Koło Łowieckie nr 90
  8. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres swidnik@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 694 493 808

 Nadleśnictwo Świdnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ankieta „ Zanocuj w lesie”

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

Ankieta jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu.