Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zaplanowana do użytkowania masa użytków głównych nie zagraża trwałości lasu i gwarantuje dalszy wzrost zapasu drzewostanów – planowane pozyskanie stanowi 84,48 % spodziewanego przyrostu drzewostanów.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

10-letni etat cięć na lata 2011-2020 dla Nadleśnictwa Świdnik wynosi 464.840 m3.

Pozyskane drewno pochodzi z:

a) cięć rębnych – usuwania drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów o odpowiednim składzie gatunkowym - X-letni etat wynosi 248.160 m3 grubizny;

b) cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu - X-letni etat wynosi 216.680 m3 grubizny;

c) cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

W 2019 r. w Nadleśnictwie Świdnik pozyskano 17,66 tys. m3 drewna w cięciach rębnych i 27,79 tys. m3 w cięciach przedrębnych.

Nadleśnictwo Świdnik  prowadzi gospodarkę na powierzchni ok.11 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 46 – 48 tys. m 3 drewna.

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie dąb, brzoza, grab, osika.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Świdnik trafia do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich.

Ponadto drewno kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Nadleśnictwo Świdnik  pozyskuje również choinki świerkowe na potrzeby lokalnego rynku w okresie przed świętami Bożego Narodzenia.

Ze względu na założenie nowych plantacji choinkowych i aktualnie zbyt małych wysokości drzewek dla celów sprzedaży, Nadleśnictwo nie prowadziło w 2019 r. sprzedaży choinek. Na 2020 rok zaplanowane zostało poyskanie około 300 szt. choinek świerkowych.