Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochronne

W nadleśnictwie wyznaczono  piętnaście  stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

- bociana czarnego (Ciconia nigra): 2 strefy w Leśnictwie Milejów;

- orlika krzykliwego (Aquila pomarina): 7 stref w Leśnictwie Milejów, 2 strefy w Leśnictwie Skrzynice oraz 4 strefy w Leśnictwie Siostrzytów.