Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochronne

W nadleśnictwie wyznaczono  dwanaście  stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

- bociana czarnego (Ciconia nigra): 3 strefy w Leśnictwie Milejów;

- orlika krzykliwego (Aquila pomarina): 6 stref w Leśnictwie Milejów, 1 strefę w Leśnictwie Skrzynice oraz 2 strefy w Leśnictwie Siostrzytów.