Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zakupie gruntów

Nadleśnictwo Świdnik informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U. z 2021 r poz. 1275) po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik. 

Nadleśnictwo może zakupić lasy i grunty w swoim zasięgu terytorialnym, czyli gminy:

 • Bełżyce,
 • Borzechów,
 • Bychawa,
 • Fajsławice,
 • Głusk,
 • Jabłonna,
 • Jastków,
 • Konopnica,
 • Krzczonów,
 • M. Lublin,
 • M. Łęczna,
 • Mełgiew,
 • Milejów,
 • Niedrzwica Duża,
 • Piaski,
 • Puchaczów,
 • Strzyżewice,
 • M. Świdnik,
 • Trawniki,
 • Wojciechów,
 • Wólka,
 • Rybczewice,
 • Niemce (południowa część gminy),

Przed przystąpieniem do złożenia oferty grunt musi spełnić następujące warunki:

 • Nieruchomość musi bezpośrednio przylegać do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 • W przypadku współwłasności nieruchomości z Lasami Państwowymi sprzedaż udziału lub udziałów znosi współwłasność z gruntu.
 • Sprzedawana nieruchomość reguluje przebieg granicy polno-leśnej.
 • Nieruchomość oferowana musi mieć uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta).
 • Oferent musi być ujawniony w księdze jako właściciel. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli to wszyscy muszą złożyć ofertę zbycia nieruchomości.
 • Oferowana nieruchomość (działka ewidencyjna) musi znajdować się w księdze oraz mieć opis zgodny z ewidencją gruntów (powierzchnia, rodzaj użytkowania).
 • Nieruchomość nie może być obciążona hipoteką, roszczeniami oraz ograniczeniami w użytkowaniu (np. służebność).

Jakie grunty możemy zakupić?

 • Lasy, czyli grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako „Ls”.
 • Inne grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy lub wydanych warunkach zabudowy są przewidziane do zalesienia.

Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o  Lasach pod adresem https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Nieruchomości mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu (81) 751-30-11 (wew.38);
email: swidnik@lublin.lasy.gov.pl

              

W załączniku znajdziecie Państwo wzór oferty zakupu, do wykorzystania.

Materiały do pobrania