Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwa obiekty edukacyjne - izba leśna i ścieżka edukacyjna w lesie Rejkowizna.

 

Izba edukacyjna

Izba znajduję się w budynku obok siedziby nadleśnictwa. Sala jest stopniowo doposażona w nowe eksponaty oraz pomoce dydaktyczne. Daje ona możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych połączonych z prezentacją multimedialną lub oglądaniem filmów o tematyce przyrodniczej również w deszczowe i chłodne dni.

Ścieżka edukacyjna w uroczysku Rejkowizna

  Ścieżka ma długość 2,8 km, a czas jest przejścia wynosi około 2 godzin. Na trasie ścieżki znajduje się 12 tablic edukacyjnych wraz  o następujących tytułach:

1. Tablica początkowa z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz zasadami zachowania się w lesie.

2. Ochrona lasu przed zwierzyną.

3. Fazy życia lasu.

4. Budowa warstwowa lasu.

5. Grzybobranie.

6. Buk zwyczajny.

7. Lipa drobnolistna.

8. Plantacja choinkowa.

9. Przebudowa drzewostanu.

10. Drewno – niezastąpiony surowiec.

11. Selekcja drzew czyli trzebieże

12. Tablica końcowa z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz zasadami zachowania się w lesie.

    Poruszają one tematy zarówno ogólno przyrodnicze jak i typowo związane z gospodarką leśną. Spacerując ścieżką zobaczymy m.in. najmłodsze pokolenie lasu czyli uprawy leśne, dowiemy się co to jest przebudowa drzewostanu i czym jest trzebież, zobaczymy plantacje choinkową.  Dotrzemy do niezwykle ciekawej osobliwości przyrodniczej w postaci lipy które pokryta jest licznymi guzami i naroślami. W celu ułatwienia poruszania się po ścieżce ustawiliśmy 10 tablic kierunkowych (w celu dokładniejsze oznakowania przebiegu ścieżki z własnych środków zakupiliśmy kolejnych 5 szt. tablic kierunkowych). Dodatkową atrakcją dla odwiedzających ścieżkę jest możliwość skorzystania z dwóch gier terenowych, a dla strudzonych leśną wędrówką przygotowaliśmy miejsca do odpoczynku.