Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Opis położenia nadleśnictwa według podziału administracyjnego kraju oraz regionalizacji przyrodniczo-leśnej

Nadleśnictwo Świdnik jest jednym z dwudziestupięciu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, położone w centralnej części obszaru administrowanego przez RDLP w Lublinie.

Zarządzenie nr 80 DGLP z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie określenia zasięgu terytorialnego Nadleśnictw RDLP Lublin - Nadleśnictwa Świdnik (wg Gmin i Obrębów)

Lasy nadleśnictwa położone są na terenie województwa lubelskiego. Nadleśnictwo Świdnik swym zasięgiem obejmuje 5 powiatów (w tym 1 powiat grodzki) i 23 gminy, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie (Bełżyce, Bychawa, Łęczna i Piaski), 2 gminy miejskie (Lublin, Świdnik).

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Świdnik znajdują się w zasadniczej części w VI Krainie Małopolskiej i 4 dzielnicy - Wyżyny Zachodniolubelskiej i Mezoregionu Wyżyny Zachodniolubelskiej, a ich północno-wschodni kraniec w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej i 7 Dzielnicy - Wyżyny Wschodniolubelskieji Mezoregionu Polesia Wołyńskiego. Obszar Nadleśnictwa leży na prawym skrzydle dorzecza Wisły w międzyrzeczu Wisły i Bugu.