Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to w szczególności:

 

·         sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych (pojedyncze lub grupy drzew, aleje, szpalery),

·         źródła,

·         głazy narzutowe.

Na terenie naszego nadleśnictwo występuje 12 pomników przyrody, w tym:

·         7 pojedynczych drzew (takich gatunków drzew jak buk pospolity, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna)

·         3 grupy drzew,

·         1 głaz narzutowy,

·         1 płat cieszynianki wiosennej

 

W załączniku poniżej - wykaz szczegółowy pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Świdnik