Wydawca treści Wydawca treści

Procedura rozpatrywania reklamacji

Reklamacje na drewno zakupione w Nadleśnictwie Świdnik rozpatrywane są zgodnie z Decyzją nr 161 z dnia 13 listopada  2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP.

Powyższe zasady nie dotyczą reklamacji na drewno nabyte na rynku detalicznym.

Ewentualne zgłoszenia Kupujący może składać w nadleśnictwie wg załączonego wzoru.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania reklamacji przez osobę nie będącą prawnie umocowaną do reprezentowania Kupującego w zakresie wykonania umowy, należy przedłożyć pisemne pełnomocnictwo – wzór pełnomocnictwa w załączeniu.