Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem Natury 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz gatunków roślin i zwierząt, które są w Europie najbardziej charakterystyczne, jednocześnie rzadkie i zagrożone wyginięciem.

Podstawą prawna Natury 2000 są dwie dyrektywy europejskie: „ptasia i „siedliskowa".

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest pięć obszarów Natura 2000:

 

1.      Chmiel – PLH 060001 – powierzchnia obszaru wynosi 25,77 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa -25,77 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

2.      Olszanka – PLH 060012 - powierzchnia obszaru wynosi 10,97 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa -10,97 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

3.      Dolina Środkowego Wieprza – PLH 060005 powierzchnia obszaru wynosi 1 523,34 ha  (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa – 158,41 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 listopada 2007 r.

4.      Wierzchowiska –PLH 060069 powierzchnia obszaru wynosi 4,15 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa – 0,04 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 stycznia 2011 r.

5.      Bystrzyca Jakubowicka –PLH 060096 powierzchnia obszaru wynosi 456,18 ha (powierzchnia na gruntach nadleśnictwa – 0,09 ha), obszar mający znaczenie dla Wspólnoty został zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 stycznia 2011 r.

Obszary Natura 2000 występujące w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdnik:

1.      Polesie – PLB 060019

2.      Świdnik – PLH 060021

3.      Jeziora Uściwierskie – PLH 060009