Lista aktualności Lista aktualności

STOP FAKE NEWSOM O STARYM GAJU

Na profilu faceebokowym „Lubelski Stary Gaj” ukazały się nieprawdziwe i niezweryfikowane w żaden sposób informacje wprowadzające w błąd opinię publiczną. W celu skonfrontowania tych treści ze stanem faktycznym, Nadleśnictwo Świdnik zorganizowało spotkanie w leśnych ostępach Uroczyska Stary Gaj.

Z końcem 2020 roku przestał obowiązywać poprzedni Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Świdnik. W odpowiedzi na postulaty społeczne, lubelska dyrekcja LP uwzględniła wniosek o odstąpienie od zaplanowanych wskazań gospodarczych w wydzieleniach 177b oraz 178a Leśnictwa Stary Gaj w nowym PUL na kolejne dziesięciolecie, co oznacza, że przez najbliższe dziesięciolecie nie przewiduje się dla wymienionych wydzieleń realizacji planowanych prac związanych z pozyskaniem drewna.  

Tymczasem administrator profilu faceebokowego „Lubelski Stary Gaj” opublikował post, w którym zarzucił świdnickim leśnikom prowadzenie we wskazanych obszarach prac gospodarczych („tzw. trzebieży późnej”), co zupełnie mija się z prawdą. Jak napisał z pełnym przekonaniem „wycinane są niektóre dojrzałe drzewa, jak również młode odrosty, drzewka i krzewy, stanowiące idealne miejsce schronienia oraz lęgów ptasich. Duże drzewa są przeciągane w kierunku wjazdu do lasu i tam czekają na wywóz. Pnie młodych drzewek oraz gałęzie i chrust zbierane są na stosy”.

Stanowisko Pana Radomiła Filipka zostało bardzo szybko rozpowszechnione
w przestrzeni publicznej. Obserwując reakcje niektórych internautów, można powiedzieć, że powielane informacje stały się przyczynkiem do lawiny hejtu wymierzonej w kierunku leśników, bezpodstawnych oskarżeń oraz zarzutów godzących w dobre imię i wizerunek Lasów Państwowych. Nadleśniczy Adam Kot postanowił bezzwłocznie skonfrontować stanowisko Pana Radomiła Filipka ze stanem faktycznym, zapraszając go do rozmów na terenie Starego Gaju, w których poza autorem internetowego wpisu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych mediów. 

Dementując nieprawdziwe informacje Nadleśnictwo Świdnik wyjaśnia:

  • zgodnie z założeniami nowego PUL, od początku bieżącego roku, Nadleśnictwo Świdnik nie prowadziło, nie prowadzi i nie będzie prowadzić planowych prac związanych z pozyskaniem drewna w wydzieleniach 177b i 178a Leśnictwa Stary Gaj. Ewentualne prace na tym obszarze będą podyktowane względami zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz troski o stan sanitarny lasu. Wbrew temu co napisał Pan Filipek na tym obszarze nie były wycinane w tym roku żadne drzewa, drzewka czy krzewy.
  • drewno ułożone na stosach i mygłach w wymienionych wyżej wydzieleniach pochodzi z prac wykonanych w roku poprzednim, w okresie kiedy obowiązywał jeszcze poprzedni Plan Urządzenia Lasu. Na powierzchniach, na których prowadzono prace zagospodarowania w minionym roku mogą być obecnie wykonywane prace uprzątające.
  • drzewa, które zostały wycięte wzdłuż pasa drogowego usunięto na wniosek złożony przez lokalnych mieszkańców, poparty jako zasadny przez Urząd Gminy Konopnica. Wycinka objęła wyłącznie drzewa zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  • wspomniane „gałęzie zbierane na stosy” służą okolicznym mieszkańcom, którzy za niewielką opłatą mogą zebrać te pozostałości (tzw. samowyrób) i nabyć jako drewno małowymiarowe służące do ogrzewania swoich domostw. Osoby zainteresowane taką formą zakupu drewna czynią to po uprzedniej konsultacji i otrzymaniu zgody od miejscowego leśniczego, co jest praktyką obowiązującą w Lasach Państwowych od dziesięcioleci.

Więcej informacji o gospodarce leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Świdnik w Uroczysku Stary Gaj można znaleźć w oficjalnym stanowisku RDLP w Lublinie oraz artykule „Z korzyścią dla lasu, z myślą o społeczeństwie”.