Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat o wprowadzonym zakazie wstępu do lasu

w uroczyskach Stary Gaj i Dębówka

AKTUALIZACJA!

Dotychczas uprzątnęliśmy ponad 225 ha uszkodzonego drzewostanu, tj. około połowy powierzchni Starego Gaju. W związku z powyższym udostępniamy jego północną część, tj. oddziały 163-170.  Pozostały obszar jest wciąż niebezpieczny, przez co okresowy zakaz wstępu zostaje tam przedłużony do 15 października. Do tego czasu Dębówka również pozostanie w obszarze okresowego zakazu wstępu. W przypadku wystąpienia niekorzystnej pogody założone terminy mogą ulec zmianie.

UWAGA!

Nadleśnictwo Świdnik informuje, iż we wtorek, 17 sierpnia około godziny 3:30 nad ranem, w wyniku wystąpienia gwałtownej burzy z huraganowym wiatrem, uszkodzeniu uległy lasy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, tj. Stary Gaj i Dębówka. W Starym Gaju szkody koncentrują się głównie w południowo-zachodniej części kompleksu. Na pozostałym obszarze wiele drzew jest złamanych lub niebezpiecznie pochylonych z naderwanymi korzeniami, a w koronach innych tkwią połamane gałęzie i konary, stwarzające realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w lesie. Żywiołowi uległo niestety wiele starych i dużych drzew, w tym m.in. znana mieszkańcom lipa drobnolistna z charakterystyczną kapliczką. Z uwagi na rozmiar szkód i związane z tym niebezpieczeństwo, podjęto decyzję o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na teren całego kompleksu Stary Gaj oraz część Dębówki, który będzie obowiązywał od 17 sierpnia do 19 września 2021 roku. W miarę prowadzenia prac związanych z udrażnianiem dróg leśnych, usuwaniem niebezpiecznych drzew i ich fragmentów, poszczególne obszary leśne będą ponownie udostępniane. Prosimy o wyrozumiałość i niewchodzenie w obręb uszkodzonych drzewostanów oznaczonych ostrzegawczymi tablicami. Zachęcamy do korzystania w tym czasie z innych kompleksów leśnych nadleśnictwa.

Komunikat o wprowadzonym zakazie wstępu do lasu

w miejscowościach Kierz, Malinowszczyzna i Krężnica Okrągła

UWAGA!

Nadleśnictwo Świdnik informuje, iż w związku z huraganowym wiatrem jaki wystąpił w dniu 24.06.2021 roku i powstałymi szkodami w drzewostanie, z uwagi na duże zagrożenia dla zdrowia i życia, od 28 czerwca do 30 września 2021 roku wprowadzono zakaz wstępu do lasu w miejscowościach Kierz, Malinowszczyzna i Krężnica Okrągła. Prosimy o stosowanie się do zakazu.

Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Przy wystąpieniu III-go (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się, przez co najmniej pięć kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 poniżej 10 proc. nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

 

W razie zauważenia pożaru prosimy alarmować:

 

Państwową Straż Pożarną – tel. alarmowy:      

998     lub    112

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa Świdnik  - tel.:

(81) 751-30-11