Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochronne

W nadleśnictwie wyznaczono  dziewięć stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

- bociana czarnego (Ciconia nigra): 3 strefy w Leśnictwie Milejów;

- orlika krzykliwego (Aquila pomarina): 4 strefy w Leśnictwie Milejów, 1 strefę w Leśnictwie Skrzynice oraz 1 strefę w Leśnictwie Siostrzytów.