Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż

OFERTA SPRZEDAŻY

 

NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK ZAPRASZA DO ZAKUPU DREWNA

Obowiązujący cennik detaliczny

Obowiązujący regulamin sprzedaży detalicznej

Objaśnienie symboli gatunków

Sprzedaż prowadzą Leśniczowie w Kancelariach Leśnictw kolejno:

Poniedziałek – Chmiel i Krzczonów 

Wtorek – Skrzynice i Stary Gaj

Środa – Milejów, Niedrzwica, Radawiec, Siostrzytów

Czwartek – Świdnik i Zemborzyce

Po wcześniejszym uzgodnieniu z Leśniczymi z Leśnictwa Milejów i Siostrzytów istnieje możliwość zakupu drewna w kompleksie leśnym Mełgiew

Adres Kancelarii oraz telefon do Leśniczego dostępny jest w zakładce Kontakt/Leśnictwa

 

NADLEŚNICTWO ŚWIDNIK ZAPRASZA DO ZAKUPU

SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW LEŚNYCH I OZDOBNYCH

Leśnictwo Borek w Osmolicach

sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

 kontakt: Leśniczy Marcin Goś, tel. 694 493 811

Cennik na sadzonki

Aneks do cennika na sadzonki