Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnik w roku 2021

Podstawowe dane postępowania:

Data opublikowania w BIP LP: 2020/12/11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data składania ofert lub wniosków: 2020/12/23


Zarządzenia

Lista ogłoszonych zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnik dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Świdnik w linku poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_swidnik/uregulowania_wewnetrzne


Przetargi

Lista ogłoszonych postępowań przetargowych dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Świdnik w linku poniżej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_swidnik/zamowienia_publiczne