Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 

wyginięciem gatunków.

W naszym nadleśnictwie występuje 21 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objęte sa 3 gatunki. Ochronie częściowej podlega kolejnych  18 gatunków.

Najcenniejsze gatunki to m.in.:

Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis)

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus)

Parzydło leśne (Aruncus sylvestris)

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

Wawrzynek wilczełko (Daphne mezereum)

Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum)

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)

Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)

Listera jajowata (Listera ovata)

Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Podkolan zielonawy  (Platanthera chlorantha)

 

Na terenie nadleśnictwa występują okazy smardza wyniosłego (Morchella elata) objętego ochroną częściową.

Na naszym terenie żyje 130 gatunków zwierząt podlegającej ochronie. Wśród nich ochroną ścisłą objęte są:

- bezkręgowce: 6 gatunków,

- płazy: 7 gatunków,

- ptaki: 72 gatunków,

- ssaki: 11 gatunków.