Wydarzenia Wydarzenia

Ćwiczenia Straży Pożarnej

Zastępy OSP z Powiatu Świdnickiego w dniu 13.09.2015 wzięły udział w ćwiczeniach, zorganizowanych przez komendę PSP w Świdniku. Nadleśnictwo Świdnik jest w ciągłej współpracy ze Świdnicką jednostką oraz użyczyło terenu pod ćwiczenia. Dobra współpraca pomiędzy Leśnikami a Strażakami przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przyśpieszenia akcji gaśniczej. Trwający rok pod względem pożarów jest bardzo szczególny i pokazał, że obecna współpraca gwarantuje szybką wykrywalność pożarów oraz akceptowalną wielkość szkód. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP z Bystrzejowic, Oleśnik, Trzeszkowic, Trawnik, Rybczewic, Piask, Częstoborowic, Minkowic oraz z Krzesimowa i Dominowa. Ponad 60 strażaków, na terenie uroczyska Mełgiew, doskonaliło swoje umiejętności z zakresu manewrowania pojazdami, orientacji w terenie czy obsługi specjalistycznego sprzętu.

Ćwiczenia odbyły się w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.