Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga ASF!

Zasady zapobiegania zagrożeniom ze strony ASF

Choroba ASF

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Choroba nie zagraża innym gatunkom zwierząt. Nie jest też groźna dla ludzi. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Okres inkubacji choroby wynosi około 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów mięsnych) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

ASF w Polsce

Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 roku (powiat sokólski, województwo podlaskie) – pierwsze przypadki ASF stwierdzono u dzików. Do 25 lipca 2018r. stwierdzono w sumie 2526 przypadków ASF u dzików. Ponadto, stwierdzono 170 ognisk ASF u świń w województwie podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Pierwszy przypadek ASF na terenie powiatu świdnickiego stwierdzono 27 czerwca 2018r. Zwłoki zarażonego dzika znaleziono na terenie gminy Trawniki w miejscowości Dorohucza.

Aktualna sytuacja epizootyczna choroby oraz zasięg obszarów objętych restrykcjami znajduje się pod poniższym linkiem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Wytyczne Bioasekuracji

Szczegółowe informacje na tematy ściśle związane z wirusem ASF (m.in.: instrukcja postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika, informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz program bioasekuracji) dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

Film instruktażowy w zakresie bioasekuracji

http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja